Home

"The next great breakthrough in an ecological worldvision shall be an inner breakthrough."
- John P. Milton

Voor een duurzame en toekomstgerichte samenleving is een bewustzijnsverandering nodig op het gebied van identiteit, attitude en kunde in verbinding met de natuur.

Daarvoor is de leergang Ecologisch Leiderschap ontwikkeld. 
In, met door én voor de natuur
vanuit een natuurlijk, doorleefd en wederkerig bewustzijn,
voor de transitie naar een duurzame en toekomstgerichte samenleving.


Door wie en waarom?

Als Ecologisch Leiderschapscoach is mijn missie om bij te dragen aan de verbinding tussen ziel & ego, bedrijf & bezieling en binnen & buitenwereld. 

Ik ben ervan overtuigd dat de gedragsverandering die nodig is voor een duurzame toekomstgerichte samenleving, via een mentaliteitsverandering begint bij een bewustzijnsverandering

Er wordt veel gesproken, geschreven en gedacht over duurzaamheid, de transitie van de economie, ecologie en meer. Dat is enorm waardevol en uitermate inspirerend.


Met de leergang en individuele coachtrajecten draagt Ecologisch Leiderschap bij door niet alleen te praten, schrijven of denken, maar vooral te DOEN en daardoor te ZIJN

Wat, voor wie, en hoe?


Daarom heb ik een ervaringsgericht veldpracticum Ecologisch Leiderschap ontwikkeld. Een 4 daagse training voor veranderaars, onderwijsontwikkelaars en/of beleidsmakers.
Alsmede toepasbaar in de vorm van een onderwijsprogramma, zowel voor (toekomstig) changemakers (studenten) als voor docenten die een leeromgeving bieden danwel ontwikkelen dat beantwoordt aan het leerverlangen en de leerbehoefte van deze huidige generatie changemakers. 


Dit ervaringsgerichte veldpracticum draagt bij aan de behoefte van een nieuw verhaal. Een verhaal waarin niet langer de individuele mens centraal staat in de illusie van afgescheidenheid. 
Een verhaal waarin wij vanuit een wederkerige relatie met de natuur, onze verantwoordelijkheid nemen naar voorgaande, huidige en toekomstige generaties én de Aarde zelf. Een nieuw verhaal waarin wij kiezen een goede voorouder te zijn.


Lang genoeg heeft de mensheid zich bovenaan de hierarchische ladder geplaatst. Dit heeft ons -schijnbaar- ver gebracht, maar heeft de Aarde en daarmee onszelf nog meer gekost. Het is tijd dat we weer in dialoog gaan, ook met de niet-menselijke wezens. De realiteit is van nature in dialoog. De ontwikkeling en uitvoering van dit ervaringsgerichte veldpracticum was en is dan ook alleen mogelijk door de Aarde een stem te geven en te rade te gaan bij  haar.

Lees verder Ecologisch Leiderschap